(PL&XH) - Theo phân tích của Bộ Nội vụ, những năm qua, mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp cải cách chính sách tiền lương; tuy nhiên, so với mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động hiện nay, mức tiền lương của cán bộ, công chức còn thấp...

Cán bộ, công chức có thể hưởng thêm phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó, cứ mỗi năm (12 tháng) tăng thêm 10% cho đến khi đạt 50% - Là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và đang được lấy ý kiến rộng rãi. Theo phân tích của Bộ Nội vụ, những năm qua, mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp cải cách chính sách tiền lương; tuy nhiên, so với mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động hiện nay, mức tiền lương của cán bộ, công chức còn thấp; tương quan tiền lương giữa các ngành, nghề chưa hợp lý. Trong điều kiện giá cả sinh hoạt leo thang như hiện nay, đời sống của phần đông cán bộ, công chức còn nhiều khó khăn, chưa động viên được cán bộ, công chức gắn bó, tận tâm với công việc. Do vậy, quan điểm của Bộ Nội vụ, việc xây dựng chế độ phụ cấp công việc cho cán bộ, công chức là cần thiết nhằm để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; giúp thu hút người làm việc có chất lượng trong các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất, những đối tượng được hưởng mức phụ cấp công vụ bao gồm: Cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc lực lượng vũ trang. Mức phụ cấp công vụ sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi người hưởng phụ cấp công vụ thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp này nữa thì sẽ thôi hưởng phụ cấp công vụ việc từ tháng tiếp theo. Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, nếu cán bộ, công chức được hưởng chế độ phụ cấp công vụ đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp đặc thù thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất. Các trường hợp trong thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị Định số 204/2004/NĐ-CP; nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; bị đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam, cán bộ, công chức sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Theo phương án Bộ Nội vụ đề xuất, nếu được thông qua thì chế độ phụ cấp công vụ có thể được thực hiện từ ngày 1-5-2011. Hải Yến