Gần đây, em có đọc trong phần hỏi đáp về phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường, em thấy có một chị là cán bộ y tế học đường ở trường THPT hỏi về phụ cấp, chị ấy nằm trong diện được hưởng 20% phụ cấp. Em cũng làm cán bộ y tế học đường, có biên chế, nhưng em chỉ làm trong trường tiểu học. Vậy em có được hưởng phụ cấp không? Nếu được thì em phải đề nghị cấp nào giải quyết?

Nguyễn Văn Hạnh (Mỹ Đức, Hà Nội) Trả lời: Trường hợp của bạn cũng được hưởng 20% phụ cấp theo Quyết định 276/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Bạn hãy đọc kỹ điều 2 của Quyết định này nhé! Điều 2: Mức phụ cấp và cách tính: Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn và trường học. Nếu bạn chưa được hưởng phụ cấp theo quy định trên thì bạn có thể đến Phòng Giáo dục - Đào tạo của huyện nơi bạn đang công tác để hỏi cụ thể. XH-BĐ