PHR ước đạt tổng doanh thu gần 626,8 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 135,6 tỷ đồng, vượt gần 8% chỉ tiêu cả năm đề ra

PHR uoc lai truoc thue 9 thang dat 135,6 ty dong, vuot ke hoach nam - Anh 1

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR - HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng quý IV/2016.

Theo đó, trong tháng 9 công ty đã khai thác được 1.587 tấn mủ quy khô (tỉ lệ 9,02% kế hoạch năm), thu mua 1335 tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PHR khai thác đạt sản lượng 9.813,73 tấn mủ quy khô, đạt tỷ lệ 55,75% kế hoạch năm. Thu mua mủ từ vườn cây tu nhân và hộ khoán được 9.113 tấn (đạt tỷ lệ 91,13% kế hoạch năm).

PHR ước đạt tổng doanh thu gần 626,8 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 135,6 tỷ đồng, vượt gần 8% chỉ tiêu cả năm đề ra.

Trong quý IV/2016, PHR dự kiến đạt sản lượng 7.786 tấn mủ khô (tỷ lệ 44,25% kế hoạch còn lại của năm 2016), riêng trong tháng 10 mục tiêu đạt 2.112 tấn (12%). PHR phấn đấu thu mua 4.500 tấn mủ trong quý IV/2016 để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến. PHR sẽ tổ chức thực hiện thanh lý 650,56 ha sao su, chuẩn bị đất sạch sau thanh lý để trồng tái canh đầu mua mưa 2017.