Giờ đây, phiên bản Photoshop trực tuyến và miễn phí được trông đợi từ lâu đã có dưới dạng beta, Adobe Systems cho biết hôm 27/3/2008.