Sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong những thành phố phát triển nhất đất nước với nhiều công trình hiện đại phục vụ người dân.

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 1

Đường Bến Vân Đồn dưới chân cầu vượt Nguyễn Tri Phương, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 2

Kênh Bến Nghé đoạn trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 3

Kênh Bến Nghé- điển hình của các công trình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 4

Một đoạn Đại lộ Võ Văn Kiệt ven kênh Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh về đêm. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 5

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

[Photo] TP.HCM phat trien hien dai sau 40 nam giai phong - Anh 6

Một góc quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)