Khi đi kiểm tra Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Elmley, hạt Kent, Anh, ông Jonathan Forgham đã tình cờ chứng kiến cuộc chiến sống còn giữa con cò và chú chồn.

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 1

Ông Forgham hiện đang là nhân viên của khu bảo tồn. (Nguồn: Daily Mail)

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 2

Con chồn nhảy lên và cắn vào mỏ con cò. (Nguồn: Daily Mail)

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 3

Tuy nhiên, con cò đã tấn công ngược lại và nuốt chửng chú chồn dại dột. (Nguồn: Daily Mail)

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 4

Theo Forgham, con cò không cố gắng ăn thịt chú chồn mà chỉ cố gắng thoát khỏi sự đeo bám khó chịu của kẻ thù. (Nguồn: Daily Mail)

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 5

Theo Forgham, con cò không cố gắng ăn thịt chú chồn mà chỉ cố gắng thoát khỏi sự đeo bám khó chịu của kẻ thù. (Nguồn: Daily Mail)

[Photo] Con chon dai dot bi nuot chung vi co tan cong chu co - Anh 6

Con cò tức giận và quyết định ăn thịt chú chồn. (Nguồn: Daily Mail)