Một nhóm phóng viên của đài BBC đã có phen hú vía khi đối mặt với con rồng Komodo lớn trong ​nhà vệ sinh khách sạn của họ.

Một nhóm phóng viên của đài BBC đã có phen hú vía khi đối mặt với con r ồng Komodo lớn trong nhà vệ sinh khách sạn của họ.

Nhóm phóng viên trên tới Indonesia để làm phim về những con thằn lằn khổng lồ.

Nhà quay phim Mark MacEwen cho biết: "Khi chúng tôi trở về khách sạn thì phát hiện một con rồng Komodo. Dĩ nhiên không ai mong đợi điều này khi đi vào nhà vệ sinh. Chúng tôi phải nghĩ cách để đuổi con rồng Komodo ra. Nó khá thoải mái khi ở trong đó."

Họ đã sử dụng một cây gậy dài để đuổi con r ồng Komodo khỏi nhà vệ sinh.

Rồng Komodo là một loài thằn lằn lớn. Thức ăn ưa thích của chúng là chim, lợn và dê. Một con rồng Komodo có thể phát triển tới 3m và nặng khoảng 90kg./.