5 năm qua (2005-2010), phong trào thi đua yêu nước ở Gia Viễn (Ninh Bình) được quan tâm đẩy mạnh, qua phong trào đã có hàng trăm tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Xác định rõ, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng vừa là nhiệm vụ vừa là động lực thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, huyện Gia Viễn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể phát động nhiều cuộc thi đua, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều đổi mới trong hình thức thi đua khen thưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng tham gia. Qua các phong trào đều có đánh giá sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua, gắn với khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời có tác dụng quan trọng trong giáo dục tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Mỗi phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, phát huy tính tích cực của các cá nhân, tập thể của mỗi cấp, mỗi ngành hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tinh thần thi đua phấn đấu thoát nghèo vươn lên làm giàu của gia đình anh Trần Khắc Hảo, thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh được nhiều người biết đến. Đó là mô hình nuôi các con đặc sản gồm nhím, cá sấu đã mang lại lợi nhuận cho gia đình anh vài trăm triệu đồng mỗi năm. Là người trẻ, không chịu thất bại trước khó khăn, năm 2006, anh Hảo qua thông tin từ một người bạn, học hỏi qua sách báo về nghề nuôi nhím, anh mạnh dạn mua 2 cặp nhím trị giá 10 triệu đồng về nuôi. Quá trình nuôi anh Hảo nhận thấy, nhím là một loại động vật hiền, dễ chăm sóc, sức đề kháng cao nên ít bệnh tật. Diện tích chăn nuôi, chăm sóc không cần nhiều (mỗi đôi nhím chỉ cần 2 m2 để nuôi thả). Từ 4 con nhím bố mẹ, anh Hảo gây nuôi qua các năm. Hiện anh có hơn 80 con nhím (trong đó trên 30 con nhím bố mẹ). Từ năm 2009 anh Hảo đã xuất bán nhím giống được trên 40 con, giá bán 16 – 18 triệu đồng/đôi nhím giống, thịt nhím thương phẩm cũng đã bắt đầu cho thu hoạch, thu lãi vài trăm triệu đồng/năm.., hiện ước tính giá trị đàn nhím của gia đình anh hàng tỉ đồng. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Hảo chỉ là một trong những điển hình trong tổng số hàng trăm mô hình cá nhân, tổ hợp của huyện Gia Viễn được khen thưởng qua phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Có thể nói, qua phát động phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực sản xuất, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cao, lợi nhuận đạt từ 100 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/ha/năm. Nếu như năm 2005, toàn huyện mới có vài trăm mô hình làm ăn có hiệu quả cho thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên, thì đến năm 2010, có hàng nghìn hộ nông dân được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Nhờ có sự quan tâm của huyện, các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế - xã hộị trên địa bàn phát huy được sức mạnh, không ngừng phát triển đi lên, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng khá, đời sống nhân dân được cải thiện mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã có bước tăng trưởng đáng kể ở tất cả các thành phần kinh tế. Trong nông nghiệp, từ phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích lúa cao sản, lúa chất lượng cao, áp dụng các biện pháp kĩ thuật vào thâm canh nên năng suất lúa của huyện Gia Viễn liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Mô hình nuôi con đặc sản, có giá trị kinh tế cao được quan tâm mở rộng cả quy mô chuồng trại và số lượng con... phong trào chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tổng hợp đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại vừa nhỏ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Cùng với phát triển nông nghiệp, trong lĩnh vực CN-TTCN và dịch vụ, phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia, thông qua các hoạt động đổi mới công nghệ sản xuất, đưa nghề mới về cho người dân, khắc phục khó khăn tìm kiếm thị trường, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được người dân tích cực hưởng ứng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức hội và công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó tạo nên các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn. Qua phong trào thi đua yêu nước, từ huyện thuần nông với cơ cấu gần 70% là nông nghiệp đến nay Gia Viễn cơ cấu nông nghiệp giảm còn 22%, công nghiệp chiếm 78%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước đổi mới và ngày càng phát triển... Phát huy kết quả đã đạt được, huyện Gia Viễn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong hoạt động thi đua, từ đó dấy lên phong trào “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.