Ngày 11/10/2016, TAQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các TAQS năm 2016 và bình chọn ra các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Đến dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng TANDTC và lãnh đạo TAQS các cấp trong toàn quốc.

Các phong trào thi đua sôi nổi, có chiều sâu

Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng của các TAQS được triển khai thực hiện sâu rộng. Các cấp ủy Đảng, Chánh án TAQS các cấp và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng các TAQS đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua. Các TAQS đã tổ chức phát động và hưởng ứng nhiều đợt thi đua đột kích với các chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”... Các tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng đăng ký thi đua phấn đấu xây dựng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong năm qua, các TAQS đã giải quyết 100% vụ án theo đúng thời gian quy định của pháp luật ; kết quả xét xử không có vụ án nào kết án oan người không có tội, đảm bảo xét xử kịp thời, nghiêm minh phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhất là với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước.

Phong trao thi dua gop phan hoan thanh tot nhiem vu chinh tri cua cac TAQS - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Qua tổng hợp, các TAQS có số lượng án giải quyết nhiều trong năm 2016 là: TAQS Khu vực 1 Quân khu 5, TAQS Khu vực 2 Quân khu 7, TAQS Khu vực Thủ đô Hà Nội, TAQS Quân khu 7 và TAQS Quân khu 5. Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót và thống nhất việc áp dụng pháp luật trong quá trình xét xử, TAQS Trung ương, TAQS quân khu và tương đương đã thực hiện nghiêm chức năng giám đốc, kiểm tra án để rút kinh nghiệm kịp thời. Trong năm 2016, các TAQS đã kiểm tra 100% hồ sơ, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng với việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của TAND, các TAQS trong toàn quân đã triển khai hưởng ứng tích cực phong trào thi đua quyết thắng do các đơn vị trong Quân đội phát động, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại. Tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2016 của Tòa án quân sự là: TAQS Quân khu 5, TAQS Thủ đô Hà Nội, TAQS Khu vực 1 Quân khu 5, TAQS Khu vực Thủ đô Hà Nội, TAQS Khu vực 1 Quân khu 4 và TAQS Khu vực 2 Quân khu 3.

Quyết tâm xây dựng đơn vị đáp ứng yêu cầu của quân đội trong thời kỳ mới

Tại Hội nghị, ý kiến đánh giá của đại diện các đơn vị cho rằng phong trào thi đua của TAQS có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đã có sự đổi mới về nội dung. Kết quả của phong trào thi đua đã tạo nên động lực mới, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong các TAQS phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của các TAQS, trong đó có vai trò quan trọng của lãnh đạo, chỉ huy đã tiên phong gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi. Việc nhận xét, đánh giá, thẩm định thành tích thi đua của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng đã đảm bảo chính xác khách quan, công bằng, đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng quy định. Mặt khác, các TAQS thường xuyên làm tốt công tác quán triệt nhận thức về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua, khơi dậy ý thức tự giác tham gia các hoạt động phong trào cùng hướng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về phương hướng thực hiện phong trào thi đua năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh yêu cầu TAQS các cấp tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống TAND và của quân đội, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng những ngày kỷ niệm trong năm, đặc biệt chào mừng 72 năm ngày truyền thống các TAQS Việt Nam. Phong trào thi đua năm 2017, các TAQS cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người không có tội; hạn chế thấp nhất những sai sót trong chuyên môn; không có án bị hủy; đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực pháp luật phải được ra quyết định thi hành đúng thời gian luật định; giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, không để kéo dài…

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng các TAQS đã bỏ phiếu bình chọn TAQS Quân khu 5, TAQS Thủ đô Hà Nội, TAQS Quân khu 3, TAQS Khu vực 2 Quân khu 3 đủ tiêu chuẩn được tặng Cờ thi đua của TANDTC và bình chọn 7 đơn vị đủ tiêu chuẩn được tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC.

Minh Giang