Bộ GTVT công khai danh tính các nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ việc thu nộp ngân sách nhà nước...

Phong toa tai khoan nha thau chua hoan thanh nghia vu ngan sach - Anh 1

Bộ GTVT yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT căn cứ vi phạm của nhà thầu để đánh giá kết quả thực hiện nhà thầu (Ảnh Minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thanh tra Bộ GTVT , Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) và các Ban QLDA: 1, 2, 4, 6, 85, Thăng Long, Đường thủy về việc thu nộp ngân sách theo các kết luận thanh tra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA 1, 2, 4,6, 85, Thăng Long, Đường thủy cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của các nhà thầu (tên nhà thầu, mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số giấy chứng nhận đầu tư, mã số thuế, địa chỉ,... kể cả các thông tin đã được thay đổi) gửi về Bộ GTVT .

Đối với các nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ, Bộ GTVT giao Cục QLXD&CLCTGT căn cứ vi phạm để đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư và xếp hạng doanh nghiệp năm 2016; tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ký văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư cần lưu ý, thận trọng khi xem xét, đánh giá năng lực nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ tiếp tục cùng các Ban QLDA đôn đốc thực hiện việc thu hồi ngân sách đến hết tháng 10/2016. Sau ngày 30/10/2016, nhà thầu nào thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp ngân sách nhà nước sẽ bị coi như có hành vi vi phạm chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ và xử lý như theo quy định.

“Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT , Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tham mưu, trình lãnh đạo Bộ GTVT ký, ban hành quyết định phong tòa tài khoản đối với các nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ theo quy định”, Bộ GTVT yêu cầu.

Theo văn bản của Bộ GTVT , có 10 nhà thầu nằm trong danh sách chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT (tính đến ngày 19/9/2016), gồm: Liên danh Công ty XDCT 120 - Công ty Cơ khí vận tải và xây dựng ông ty Xây dựng số 6 Thăng Long, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Phương Đông, Công ty Cầu Hà Tĩnh, Công ty Hùng Vương, Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8,

Bộ GTVT cũng công khai danh tính các nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ. Trong đó, liên danh Công ty Cầu 7 Thăng Long - Công ty CTGT 492 ( 406,6 triệu đồng), Công ty CP 492 (43 triệu đồng),…

Đình Quang