Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cho biết, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 132 nhà giáo và phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 1.062 nhà giáo đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Trong đó, có 64 Nhà giáo Nhân dân diện xét thưởng và 68 Nhà giáo Nhân dân diện đặc cách. Đối với các Nhà giáo Ưu tú có 532 nhà giáo khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương diện xét thưởng, 51 diện đặc cách; 127 nhà giáo khối các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ diện xét thường, 32 nhà giáo khối các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ diện xét đặc cách; 278 nhà giáo khối các bộ, ngành trung ương diện xét thường và 42 nhà giáo khối các bộ, ngành trung ương diện đặc cách.