(VietNamNet) - Một cuộc săn cá sấu chưa từng có đang diễn ra. Quân đội kiểm lâm, dân quân cùng nhiều cán bộ công nhân viên của Khatoco đang lần mò từng mét vuông theo dấu hàng nghìn con cá sấu sổng trại.