Công việc văn phòng ngày càng trở nên phổ biến và nhiều người thậm chí phải ngồi hàng giờ hoặc cả buổi trước máy vi tính.