Việc trang trí phòng khách không nhất thiết phải rộng mới có thể đẹp. Qua những mẫu sau đây, các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Đẹp hay không phụ thuộc vào khả năng thẩm mỹ của người thiết kế chứ không phải sự rộng chật của không gian.