“Cần đánh giá những ưu điểm, những cách làm hay, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đồng thời nhân rộng mô hình điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống Mặt trận, già làng trưởng bản, người có uy tín trong việc phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” - Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết 5 năm MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: QUỐC ANH Tham dự Hội nghị còn có ông Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên, Hà Văn Núi, Trần Hoàng Thám, đại diện các Bộ, ngành cùng đông đảo các đại biểu đại diện cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong việc phòng chống phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Gia đình là nền tảng, cộng đồng là điểm tựa Báo cáo tổng kết 5 năm do bà Hà Thị Liên trình bày đã nêu rõ: Sau 5 năm tiếp tục thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, MTTQ Việt Nam đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Sự phối hợp của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm đã có nhiều đổi mới, cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, thu hút người dân mạnh dạn phòng ngừa và tố giác tội phạm cũng như cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Bà Hà Thị Liên cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần sớm được khắc phục như: Tình hình tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp, đại dịch HIV/AIDS tuy đã được kiềm chế song vẫn có nguy cơ lan rộng. Công tác chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền ở một số nơi chưa sâu sát, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tổng kết 5 năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS ở xã, phường, thị trấn, có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể khi phối hợp thực hiện chương trình. Đề nghị UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban chỉ đạo 138/CP nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp quy để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới của đất nước. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận, báo cáo điển hình với những cách làm hay, hiệu quả của các địa phương. Theo ông Lê Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đà Nẵng, muốn thực hiện tốt, lâu dài công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cần tạo được việc làm để ổn định cuộc sống, nâng cao nhận thức về pháp luật và đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện thắng lợi chương trình xóa đói, giảm nghèo là cơ sở vững chắc để phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn. Ông Phạm Huy Tuấn, Chủ tịch MTTQ phường Lam Sơn (Thanh Hóa) cho rằng: Để đạt hiệu quả cao cần xây dựng mô hình quản lý với phương châm phòng ngừa là chính, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức là cơ bản, gia đình là nền tảng, cộng đồng dân cư là điểm tựa và công an là nòng cốt. Ngoài ra, cần phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Vai trò của Mặt trận trong phòng chống tội phạm Phát biểu tại buổi tổng kết, thay mặt Ban chỉ đạo của Chính phủ, UBQG phòng chống AIDS và phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, ông Lê Thế Tiệm đã ghi nhận những thành quả đạt được của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Nhờ sự tham gia tích cực của hệ thống Mặt trận nên đã kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Vai trò của MTTQ Việt Nam đã in đậm trong chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thời gian qua, các cấp Mặt trận đã có nhiều cách làm hay, kế hoạch tuyên truyền vận động thiết thực làm chuyển biến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả lớn. Những năm qua, Mặt trận đã gắn bó hết lòng với lực lượng công an đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân. Trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phối hợp nhịp nhàng, kiên trì, quyết liệt, đem lại những kết quả lớn hơn nữa. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim khẳng định: Tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đại dịch HIV/AIDS đã và đang trở thành hiểm họa của cả dân tộc, hàng ngày, hàng giờ tác động đến mỗi cộng đồng, từng gia đình. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành nhằm triển khai công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Trong giai đoạn 2011 – 2015, các địa phương cần khắc phục những mặt còn tồn tại, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân để phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, cần hết sức coi trọng khâu tuyên truyền, vận động người dân để công tác này đi sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng cá nhân bởi khi nhận thức được tăng lên, hành vi sẽ thay đổi. Tại Hội nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 62 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tuấn Cường