Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn,Cục trưởng C17, Bộ Công an, sau khi gia nhập WTO, nhiều loại tội phạm cũng lợi dụng chính sách mở cửa của Nhà nước ta để thâm nhập, trong đó có tội phạm ma túy…