Sáng qua (19-7), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy mại dâm đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 2011, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết: 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động về tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma túy tăng nhanh ở một số địa phương. Đến 31-6-2011, 63 tỉnh, thành phố có 149.900 người nghiện, tăng 6.704 người. Tình trạng mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp, tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng manh động hơn, sử dụng vũ khí "nóng”, nguy hiểm, diện tích tái trồng cây thuốc phiện có giảm nhưng diễn ra ở nhiều địa bàn hơn... Bộ LĐTB&XH cũng cho biết, tình hình tệ nạn mại dâm tại các địa phương trên cả nước vẫn khá phức tạp. Tình trạng trẻ em là nạn nhân của bóc lột tình dục làm mại dâm vẫn xảy ra nhưng việc quản lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho các em còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm một cách thích đáng. Trong khi đó, tình hình dịch HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2011 trên toàn quốc có giảm nhẹ cả số người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và số tử vong do HIV/AIDS, nhưng "chưa đảm bảo tính bền vững”. Trước tình hình này, 6 tháng cuối năm, các Bộ, ngành và toàn xã hội sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống AIDS, tệ nạn mại dâm và ma túy. Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2011-2015 cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị. L.Bình