Ngày 30-8, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điểm về phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư từ năm 2009 đến năm 2011. Tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên.

Theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, tính đến ngày 31-7, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, số người nhiễm HIV đã là 2.232 người, số bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 1.039 người và tử vong do AIDS là 395 người. Để phòng chống sự lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai phong trào "Toàn dân phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012. MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phòng chống có hiệu quả đại dịch HIV/AIDS. Ông Trần Văn Cường – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS được triển khai đồng bộ, chủ động hướng về các địa bàn cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tọa đàm, họp tổ dân phố... đã có tác động lớn đến nhận thức của nhân dân, giúp cho công tác phòng ngừa đạt hiệu quả cao, qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh. UBMTTQ tỉnh, huyện, xã cũng hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS vào quy ước cộng đồng dân cư, trở thành tiêu chí bình xét thi đua gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, duy trì hoạt động của 1.419 Ban công tác Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động ở địa bàn khu dân cư. Cùng với đó, MTTQ tỉnh phối hợp với Sở y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh tuyên truyền công tác xét nghiệm, chữa bệnh, giới thiệu việc làm cho những người không may mắn nhiễm bệnh, giúp họ có cuộc sống ổn định, yên tâm điều trị kéo dài cuộc sống; phối hợp với công an tỉnh xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng tác viên trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư... Triển khai chỉ đạo điểm và xây dựng mô hình điểm về phòng chống HIV/AIDS, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, thành lập quy chế hoạt động của nhóm nòng cốt hai thôn Hợp Thành và Tích Cực của xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Các nhóm nòng cốt đã chứng minh được tính hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân nâng về tác hại nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS và ma túy, mại dâm. Tính đến tháng 8-2011, trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp xây dựng và duy trì được 34 điểm chỉ đạo của tỉnh cùng với 2 điểm chỉ đạo của Trung ương, qua đó góp phần hạn chế phát sinh, lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn. Bác sĩ Lê Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, do Vĩnh Phúc là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, trường đại học... nên thu hút nhiều người các tỉnh ngoài vào làm việc, cùng với đó là hơn 100 ngàn người trong tỉnh đi làm ăn xa. Đó là các yếu tố thuận lợi cho dịch HIV/AIDS có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát. Ông Sơn đề nghị cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, tăng cường hoạt động và nâng cao vai trò của các nhóm nòng cốt tại cơ sở, chủ động rà soát giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn... Ông Đinh Tiến Hà, Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, để hạn chế lây nhiễm HIV cần có những chiến lược, định hướng mang tính lâu dài để phòng chống HIV/AIDS. Cụ thể, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở, vận động quần chúng nhân dân và các thành viên gia đình tích cực tham gia vào việc điều tra, tố giác tội phạm, phát hiện các hoạt động liên quan đến ma túy, mại dâm, quản lý giám sát các đối tượng liên quan đến các tệ nạn xã hội và những người bị lây nhiễm HIV, nâng cao hiệu quả của các hoạt động tư vấn, giáo dục, giúp đỡ người có HIV, đối tượng có nguy cơ cao để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong công tác chỉ đạo điểm về phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư. Bà Liên cho rằng, phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ lâu dài nên trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục phối hợp với Sở y tế, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng từ gia đình đến cộng đồng dân cư, tạo thành sức mạnh toàn dân, phòng ngừa có hiệu quả sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS... Trung Hiếu