KTĐT - Sở GD&ĐT vừa chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục ở Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh năm 2012.

Sở yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, học sinh; tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, các điều kiện đảm bảo VSATTP; giám sát nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống cung cấp cho trường học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý khi xảy ra dịch bệnh trong trường học, không để dịch bệnh lây lan, phát triển.