Trong khuôn khổ lễ hội Ý 2008 được tổ chức tại TP.HCM với sự phối hợp tổ chức của Thương vụ Ý và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.