Với khách hàng thì nhân viên siêu nhẹ nhàng, nhưng quay lại với bếp với gọng "quát" siêu tốc khiến khách suýt ngất tại chỗ.

Nguồn clip: Facebook