Lợn thương phẩm nuôi để lấy thịt đặc biệt nuôi qui mô lớn bị rất nhiều bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Có nhiều loại bệnh phòng là chính, chi phí điều trị bệnh rất tốn kém, hiệu quả lại thấp. Cách phòng bệnh tốt nhất cho lợn đối với những loại bệnh truyền nhiễm hiện nay là tiêm phòng bằng vacxin.

Xin giới thiệu một số loại vacxin bắt buộc cần phải sử dụng để phòng bệnh cho một chu kỳ lợn nuôi thịt 5-6 tháng. (Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 64 ra ngày 31/3/2011)