Sáng 3-11, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2016; ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Phoi hop thuc hien cong tac dan van trong thoi ky moi - Anh 1

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư.

Hội nghị thống nhất đánh giá́: Những năm qua, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận T.Ư và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ XHCN. Thực tiễn đã khẳng định Chương trình phối hợp công tác dân vận là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, không ngừng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới...

Trong đó, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”; các chương trình, mô hình về “Xóa đói giảm nghèo”...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận; trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49 của Quân ủy T.Ư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; năng lực và trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn tiếp tục đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt ba nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản quan trọng của Đảng về công tác dân vận.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả công tác dân vận thời gian qua, khắc phục những khó khăn, để triển khai có hiệu quả công tác dân vận trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, từng đơn vị. Chú trọng phát huy vai trò làm chủ của các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố “thế trận quốc phòng toàn dân”, nhất là ở các địa bàn chiến lược quan trọng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường đã đại diện hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Nhân dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định và trao Bằng khen của Ban Dân vận T.Ư tặng 56 tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa hai cơ quan thời gian qua.