Sáng 21/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn phòng, chống lụt bão tại Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh trong năm 2012, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, có hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...
Đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2013 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu tính đến khả năng rủi ro, sự cố có thể xảy ra liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp cụ thể, chi tiết sát với thực tế; trên cơ sở đó tăng cường tổ chức diễn tập nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền là giải pháp được đặt lên hàng đầu để chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân hiểu, nhận thức đúng, đầy đủ về những ảnh hưởng, tác động, tác hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa đối với môi trường cũng như cuộc sống của con người, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy “4 tại chỗ,” chủ động xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải trực nghiêm túc 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra...
Trong năm 2012, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn đạt được nhiều kết quả, giảm thiểu rất lớn thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
So với năm 2011, số vụ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, sập đổ công trình tăng 24% (3.403/2.754), nhưng số người chết giảm 17% (645/781). Công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển của các lực lượng hải quân, biên phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam ngày càng hiệu quả, số người được cứu tăng 97% (4.181/2.118); số phương tiện được cứu tăng 72% (266/155).
Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công Thương từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn./.

Chung Thủy (TTXVN)