Cái chết, sự lãng mạn, bí mật, lừa đảo, anh hùng, người đẹp, tình dục… tất cả những yếu tố làm nên một James Bond huyền thoại trên màn bạc sẽ được phơi bày tại cuộc triển lãm mang tên For Your Eyes Only.