Ngày 17/11, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Pho Tong Thanh tra Nguyen Duc Hanh lam viec voi tinh Ha Giang - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: HL

Năm 2016, với sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, năng động, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,52% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, gồm nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,15%, công nghiệp và xây dựng chiếm 22,69% dịch vụ chiếm 41%, thuế sản phẩm chiếm 5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người là 20,6 triệu đồng/người/năm.

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu cho biết, năm 2016, các tổ chức thanh tra triển khai, thực hiện 116 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 17 cuộc thanh tra đột xuất. Hiện nay, 103 cuộc thanh tra đã kết thúc, qua đó phát hiện 126 đơn vị có sai phạm 48 tỷ đồng, 310,74ha đất. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 8,3 tỷ đồng, 310,74ha đất, xử lý hành chính 8 cá nhân, 4 tập thể và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Ngoài ra, thanh tra các sở, ngành triển khai 263 cuộc thanh tra chuyên ngành với 16.333 đối tượng, phát hiện 1,4 tỷ đồng vi phạm.

Các tổ chức thanh tra tiếp tục triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 28 đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC và PCTN, qua đó chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực này.

Đến nay, các cấp, ngành của tỉnh tiếp 616 lượt công dân với 977 đơn. Các cấp, ngành đã giải quyết 28/31 vụ KN, TC thuộc thẩm quyền. Qua phân tích cho thấy, đơn thư KN, TC sai vẫn chiếm tỷ lệ cao, cụ thể chỉ 2 đơn KN đúng, 1 đơn TC đúng. Thực hiện chỉ đạo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát, hiện tỉnh không còn vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Về công tác PCTN, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Năm 2016, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 6 vụ án tham nhũng.

Định hướng công tác thanh tra năm 2017, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu xác định, hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của các cấp, các ngành. Ngoài ra, công tác thanh tra phải đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu của thanh tra là tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết KN, TC.

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu đặt mục tiêu tập trung giải quyết có chất lượng vụ việc KN, TC đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đạt 80%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN của tỉnh Hà Giang. Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tích cực trong chỉ đạo điều hành, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức ngành Thanh tra tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2016 được phê duyệt để triển khai, thực hiện đúng nội dung, thời gian theo quy định.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng Thanh tra đề nghị bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng của Thanh tra Chính phủ khi xây dựng kế hoạch công tác thanh tra. Đồng thời, tỉnh cần chú trọng tập trung thanh tra về lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản và môi trường, công tác quản lý đất đai tại các nông, lâm trường.

Hoàng Long