Ông Phạm Đức Ấn, Phó Tổng Giám đốc BIDV sẽ chức vụ Tổng Giám đốc VRB từ ngày 6/8.

(Gafin) - Theo Quyết định của Hội đồng Thành viên Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB), ngày 30/7/2012, ông Phạm Đức Ấn. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) biệt phái sang công tác tại VRB. Ông Ấn được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc VRB kể từ ngày 6/8.

Ông Phạm Đức Ấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc BIDV từ tháng 5/2011. Trước đó, ông Ấn là Giám đốc chi nhánh BIDV Hưng Yên.

BIDV là Ngân hàng sáng lập viên phía Việt Nam của VRB.

Nguồn VOV/VRBank