Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue: 'Tap trung moi nguon luc cho tin dung chinh sach' - Anh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với NHCSXH.

Ngày 16.6, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Phó Thủ tướng đánh giá hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện thực sự là “điểm sáng” trong thực hiện chính sách giảm nghèo, đóng góp tích cực không chỉ về kinh tế, xã hội mà còn góp phần ổn định tình hình chính trị.

13 năm huy động gần 153 tỉ đồng cho người nghèo

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng - Thống đốc NHNN Việt Nam - kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT NHCSXH thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công tác khác.

Với mạng lưới hoạt động trải rộng trong toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã, hơn 13 năm qua, NHCSXH đã huy động được trên 152,5 nghìn tỉ đồng để cho vay với tổng dư nợ đến 31.5.2016 đạt 147.819 tỉ đồng, với gần 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78% tổng dư nợ.

Đã có hơn 28,8 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, với tổng doanh số cho vay đạt trên 356.000 tỉ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 3,2 triệu lao động, trong đó trên 107.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 3,4 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 8,1 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, trên 7,5 nghìn căn nhà tránh lũ cho hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung, trên 104.000 căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng Đồng bằng sông Cửu Long và gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc...

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, vấn đề căn bản nhất là làm sao huy động được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và cả đối tượng chính sách. Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian tới NHNN tiếp tục chỉ đạo các NHTM nhà nước duy trì số dư tiền gửi 2% tại NHCSXH.

Hoạt động tín dụng chính sách thực sự là “điểm sáng”

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao hệ thống NHCSXH từ trung ương đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực; đã tập trung huy động nguồn vốn lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần thay đổi tư duy của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số về quan hệ tín dụng “có vay - có trả”; đồng thời, góp phần làm giảm tín dụng đen tại các địa phương. Bên cạnh đó, NHCSXH đã xây dựng được mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, có sự kết hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn bó với người dân thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn do các tổ chức chính trị - xã hội thành lập; bộ máy điều hành được thiết lập gọn nhẹ, hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện thực sự là “điểm sáng” trong thực hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác; đóng góp tích cực không chỉ về kinh tế, xã hội mà còn góp phần ổn định tình hình chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt tại các khu vực biên giới; tạo niềm tin cho đồng bào vùng sâu, xa, hộ nghèo và các đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước… Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Tài chính, KHĐT, NHNN, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao bố trí nguồn vốn để NHCSXH thực hiện mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng theo Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 10%/năm); bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ cho NHCSXH theo quy định tại Chiến lược phát triển NHCSXH; UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH.