Ngày 22/10, bên hành lang Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, 2 triệu tỷ đồng là vốn dự kiến ngân sách đầu tư công trong tổng thế nguồn lực tổng thể 10,567 triệu tỷ đồng cho kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, trong tổng số nguồn lực thực hiện "Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020" là 10,567 triệu tỷ đồng, thì nguồn vốn đầu tư đầu tư phát triển từ ngân sách chỉ là 2 triệu tỷ, còn nguồn huy động xã hội hóa phải gấp 5 lần, "càng nhiều càng tốt". Nguồn lưc xã hội hóa này sẽ được huy động từ vốn FDI, vốn vay, vốn tài trợ, vốn từ các thành phần kinh tế khác trong dân...

Theo Phó thủ tướng, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư vào những ngành thiết yếu và quan trọng. Nguồn vốn từ ngân sách là “vốn mồi”. Làm sao tổng đầu tư công trong tổng đầu tư nguồn vốn toàn xã hội giảm xuống, hiệu quả đầu tư tăng lên thì đó chính là mục tiêu của tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công.

Con số 2 triệu tỷ đồng là tính từ tổng mức huy động vốn toàn xã hội là từ 31-32% GDP. Mỗi năm GDP của nước ta đạt 220 tỷ USD, thì tính ra được nguồn vốn huy động này.

Lý giải vì sao kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đọa 2011-2015 không đưa con số cụ thể nguồn lực thực hiện, nhưng "Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020" lại đưa ước tính khoảng 10,567 triệu tỷ đồng vào kế hoạch, Phó thủ tướng cho biết, việc đưa định lượng nguồn lực thực hiện 10,567 triệu tỷ đồng là do Chính phủ căn cứ vào Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn, nên có điều kiện cân đối tổng thể hơn. Còn trước đây, chỉ tính toán theo từng năm, lần này tính được cả 5 năm.

Pho thu tuong Vuong Dinh Hue: 2 trieu ty dong chi la 'von moi' - Anh 1

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với các nhà báo sáng 22/10.

Trước lo ngại đội dự toán, đội chi ngân sách trong chi đầu tư công, Phó thủ tướng cho biết, từ sau khi có Chỉ thị 1792/CT - TTg, thì nhà nước chỉ chịu trách nhiệm phần vốn đã thu xếp, đã được duyệt, còn phần đội vốn thì người nào quyết định, người đó phải chịu trách nhiệm.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Để đảm bảo bền vững, an toàn nợ công thì dứt khoát chúng ta phải khống chế trần nợ công không quá 65% và nợ nước ngoài không quá 55%, cho đến năm 2020. Quyết tâm của Chính phủ trình Quốc hội là sẽ không nới trần nợ công!”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề nới hay không nới trần nợ công cũng đã được Chính phủ, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế bàn thảo khá nhiều, theo nguyên lý chung là “Nhà đang nghèo, đất nước đang khó khăn thì chưa có nhiều của ăn của để thì phải đi vay để phát triển”, tại sao có những nước phát triển nhưng nợ công vẫn cao trên 100%, có nước 200% mà mình cứ “chốt” ở mức 65%?

“Đối với vấn đề này, Chính phủ đã tính toán rất kỹ. Trần nợ công rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Khả năng trả nợ mới quan trọng. Thực tế theo thông lệ quốc tế, tỷ trọng nghĩa vụ của ngân sách nhà nước trên thu ngân sách 25% là cũng đã khó khăn rồi. Thực tế năm 2015, chúng ta đã là 27,4%, kể cả phần trực tiếp chi để trả nợ, vay để đảo nợ. Năm 2016-2017 là năm “đỉnh của nợ” nên nới trần lên thì áp lực trả nợ sẽ lớn hơn nhiều.

Đối với lo ngại bội chi, Phó thủ tướng cho biết, năm 2016, Chính phủ đã khống chế mức bội chi rất thấp, chỉ 3,5%. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sẽ không được như các bộ, ngành, địa phương mong muốn. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ kiểm soát tổng bội chi số tuyệt đối theo đúng số Quốc hội quyết định. Nhưng nếu tăng trưởng kinh tế không đạt, hiện nay dự báo ở mức 4,6 triệu tỷ đồng, nếu dưới con số này thì tỷ lệ bội chi sẽ tăng. Ngoài ra, nếu các địa phương giảm thu thì phải điều chỉnh.

Theo Phó thủ tướng, để đảm bảo nhu cầu phát triển thì cần huy động nguồn lực, nguồn vốn trong dân, cổ vũ phong trào khởi nghiệp , đầu tư nhiều hơn, môi trường kinh doanh tốt lên thì doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn đầu tư.

Phấn đấu tăng thêm thu ngân sách từ thu nội địa và thu thuế quan. Đối với thu thuế quan, siết chặt giá tính thuế còn thu nội địa thì mở rộng cơ sở thuế bằng cách nâng dần tỷ trọng kinh tế phi chính thức đưa lên thành chính thức. Ví dụ như các hộ kinh doanh đăng ký thì khuyến khích đăng ký thành doanh nghiệp, khuyến khích đăng ký mới, tăng cường chứng từ hóa đơn ngoài quốc doanh.

“Siết chặt kỷ luật tài khóa, coi tiết kiệm là quốc sách. Cố gắng tăng thu để tăng chi. Nhưng chi tiêu phải trong khả năng của nền kinh tế chứ không để lại nợ cho đời sau. Vay nợ phải trong khả năng trả nợ, dứt khoát không nới trần nợ công”, Phó thủ tướng khẳng định.

Nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến khoảng 10.567.000 tỷ đồng theo giá thực tế.

Do khả năng huy động nguồn lực bổ sung là rất hạn chế, việc thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016–2020 được quán triệt theo các quan điểm:

- Các nhiệm vụ ưu tiên của Kế hoạch tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực phát triển. Hạn chế tối đa việc huy động các nguồn lực bổ sung từ ngân sách nhà nước để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

- Trong một số ít trường hợp có khả năng sử dụng một số nguồn lực nhà nước nhất định để thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, việc dự kiến lợi ích và chi phí cụ thể của các nhiệm vụ tái cơ cấu như vậy sẽ được ước tính và đề xuất cụ thể tại các Đề án và kế hoạch tái cơ cấu của ngành và lĩnh vực, như tại Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

- Tận dụng tối đa nguồn lực thu được từ các nhiệm vụ tái cơ cấu đặt ra, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, để tái đầu tư thực hiện 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

(Trích Báo cáo tóm tắt "Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020")

Hữu Tuấn