Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.