Ông Phạm Đức Ấn - Phó Tổng Giám đốc BIDV được biệt phái đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Theo Quyết định số 022 /2012 /QĐ-HĐTV của Hội đồng Thành viên VRB ,ngày 30/07/2012, ông Phạm Đức Ấn – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) biệt phái sang công tác tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB), được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.

Quyết định của Hội đồng Thành viên VRB có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2012.

Ông Lê Đào Nguyên - UV HĐQT BIDV, ông Trịnh Minh Tâm - UV HĐTV VRB trao quyết định
bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn - Phó TGĐ BIDV biệt phái công tác giữ chức vụ Tổng Giám đốc VRB

Theo phía VRB, việc biệt phái cán bộ lãnh đạo BIDV sang công tác, trực tiếp điều hành hoạt động của VRB thể hiện sự hỗ trợ to lớn và hiệu quả của BIDV - Ngân hàng sáng lập viên phía Việt Nam của VRB – đối với hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, giúp VRB tăng cường hoạt động, phát triển năng động, đảm nhận tốt vai trò cầu nối tài chính – ngân hàng, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Theo TTVN/VRB