(HNM) - Như là một thói quen, người ta cứ nói đến phố phường Hà Nội là y như rằng nhắc đến Khu Ba sáu phố phường cổ kính, có từ thời Lý-Trần, rất lâu trước khi có tên gọi ấy. Có thể vì thế mà rất ít người để tâm đến những con phố ngoài đê sông Hồng.