Gặp PV, ông Trần Ngọc Ái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc than thở: "Tôi bị vu khống, lăng mạ suốt mấy năm nay!"....