VH- Tối 23.2, Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng với sự hiện diện của 507 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn lịch sử, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy KT-XH, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng chính là thực hiện tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao các giá trị văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Phó chủ tịch cũng bày tỏ sự vui mừng nhận thấy rằng, cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự đến với mọi nhà, mọi người, mọi khu dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, là động lực tinh thần động viên các lực lượng trong toàn xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 507 điển hình tiên tiến được lựa chọn tôn vinh hôm nay là các điển hình xuất sắc đến từ mọi miền Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó chủ tịch nước đã chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, các gia đình đã vinh dự được bình chọn để tôn vinh ngày hôm nay. Theo Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phong trào cũng khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao HCLĐ hạng Ba cho các tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc Phó chủ tịch nước cho biết, năm 2011 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực triển khai nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng với nhiều thời cơ và thách thức. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội và “Văn hóa soi đường quốc dân đi” như Bác Hồ đã dạy, đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, các đoàn thể và nhân dân cả nước rút kinh nghiệm 10 năm qua để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo của nhân dân để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, với nhiều hình thức phong phú và thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong không khí thân mật và đầm ấm của lễ tuyên dương, nhiều cá nhân tiêu biểu đại diện cho nhiều vùng trên cả nước đã tham gia giao lưu, trao đổi và chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa. Nhiều đại biểu cho biết, những tâm sự, chia sẻ của họ sẽ là bài học quý để nhiều cá nhân, tập thể khác noi theo, phấn đấu trở thành hạt nhân quan trọng trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở làng, bản mình. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 5 gia đình có thành tích xuất sắc. Cũng nhân dịp này, 451 tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. H.NGUYÊN