Ngày 4/10, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho gần 200 vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo hoạt động trên địa bàn Bình Dương.

Các báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Tài nguyên-Môi trường giới thiệu khái quát về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, phổ biến những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những chính sách pháp luật đất đai hiện hành có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo... Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định trong những năm qua, cùng với các chính sách phát triển kinh tế-xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân, trong đó có đồng bào tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hoạt động tôn giáo của đồng bào. Song song với việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật, Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp cho chức sắc, tín đồ tôn giáo nắm được những kiến thức pháp luật cần thiết để thực hiện theo quy định pháp luật; biết sử dụng pháp luật như những công cụ pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp, đồng thời để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước. Hội nghị kết thúc ngày 5/10./. Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)