ANTT.VN – Toàn bộ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã cùng bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Đức Chính – Phó bỉ thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh lên giữ chức Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Đức Chính - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17-11, HĐND tỉnh Quảng Trị tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bầu và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Cường, để ông Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Với kết quả 100% số phiếu của đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Chính đã được HĐND tỉnh Quảng Trị giao giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 6, nhiệm kỳ 2011-2016, Được biết, ông Nguyễn Đức Chính (55 tuổi), có bằng cử nhân ngành Ngữ văn và cử nhân Luật.

Diệu Ly (tổng hợp)