Hiện nay, có nên đổi mới phong cách làm phim tài liệu hay không, đó là vấn đề được nhiều đạo diễn tranh luận.