Bộ phim ngắn từng giúp đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy tham dự Liên hoan phim Cannes. Anh đang phát triển phim dài "Thằng Ròm" dựa trên "16:30"

Tuấn Lương