(HNM) - Một chuỗi hạt trị giá cả gia tài bị đánh cắp đầy nghi vấn trên đường chuyển từ Tibel về Hồng Công dự triển lãm. Manh mối duy nhất của bọn tội phạm bí ẩn để lại dẫn đường cho Luky cùng con nuôi Hey tìm đến học viện Song Tử.