Cảnh báo: Hình ảnh rất "khó nói", không nên xem khi đang ăn cùng "gấu", vì có thể bị sặc bún.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 1

Tình hình này có ai dám ăn phổi với gan tụi mình không?

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 2

Đông đã về rồi, đề phòng cảm cúm cho chắc ăn.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 3

Nghe nói sếp Gà sắp lên chức, theo mốt của sếp tí.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 4

Không có ngựa bắt heo kéo tạm.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 5

Sự tiến hóa của những gã đàn ông không chịu giúp vợ việc nhà bao giờ.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 6

Em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ rèn luyện để giảm cân.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 7

Thú cưng của thú cưng.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 8

Không phải nịnh, lạnh này mà cứ bắt người ta tắm.

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 9

Nào, ai vừa gọi món chân giò heo?

'Phim con heo' cam thanh nien nghiem tuc - Anh 10

"Hổ báo" nhất máng.