Chiếc phà "Princess of the Star" đã bị chìm ở vùng biển cách thành phố duyên hải San Fernando thuộc tỉnh Romblon khoảng 3-4 km sau khi phải hứng chịu những cơn sóng lớn do bão gây ra