Phiên đàm phán thứ năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVFTA) đã diễn ra từ ngày 4- 8/11/2013 tại Hà Nội.

CôngThương - Phiên đàm phán đánh dấu một năm EVFTA chính thức đàm phán với việc hai bên tiếp tục thúc đẩy thảo luận trong tất cả các lĩnh vực và đã đạt tiến bộ tích cực trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả EU và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế Trần Quốc Khánh dẫn đầu

Phiên đàm phán diễn ra ở cấp Trưởng đoàn, Phó đoàn và 11 nhóm đàm phán, gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác hải quan, SPS, TBT, cạnh tranh, phát triển bền vững, pháp lý-thể chế...

Tại phiên khai mạc, Trưởng đoàn Việt Nam và EU cùng nhấn mạnh lại mục tiêu hoàn tất sớm đàm phán mà lãnh đạo hai bên đã đặt ra, đồng thời khẳng định quyết tâm kiên trì mục tiêu này. Hai Trưởng đoàn đề nghị các chuyên gia đàm phán đẩy nhanh tiến độ trên cơ sở những thông tin, tài liệu đã trao đổi, hướng tới kết quả thực chất, đáp ứng kỳ vọng của cả hai bên.

Kết thúc phiên đàm phán, hai bên đã đạt được hiểu biết rất sâu sắc về quan điểm, cách tiếp cận, mức độ mong muốn của đối tác, tạo tiền đề vững chắc cho việc tìm kiếm giải pháp thu hẹp tối đa sự khác biệt trong nhiều nội dung. Hai bên cũng đã thống nhất lộ trình đàm phán tiếp theo, trong đó có kế hoạch tiến hành các phiên đàm phán trong năm 2014.

Q.L

PHẢN HỒI