Sau một thời gian dài khối ngoại mua ròng mạnh HPG thì dòng tiền nội cũng không giữ được bình tĩnh khi dồn vào đây.

Trên sàn HOSE, giao dịch tập trung hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 198,9 tỷ đồng, tương ứng 11,3% và bán ra 195 tỷ đồng.

Bên mua tập trung mạnh vào 3 cổ phiếu là HPG, VCB, và CII. Đứng đầu là HPG, khối ngoại mua vào 972 nghìn đơn vị, tương ứng 39,6 tỷ đồng. Tăng mạnh gần 3,8%, cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá 41.100 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, VCB và CII lần lượt được mua vào với khối lượng là 632 và 716 nghìn đơn vị. Cả 2 cổ phiếu này đều tăng khá tốt phiên hôm nay.

Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua vào nhẹ như GAS (54 nghìn đơn vị), VIC (68 nghìn đơn vị), HSG (63 nghìn đơn vị) và CSV (70 nghìn đơn vị).

Phien 7/11: Khoi ngoai mua rong manh HPG va VCB - Anh 1

Bên bán, khối này tập trung bán mạnh VNM với hơn 79 tỷ đồng, tương ứng 565 nghìn đơn vị được bán ra. Ảnh hưởng mạnh từ điều này, VNM giảm nhẹ 0,5% về lại giá 140.200 đồng/cổ phiếu.

Các mã khác cũng bị bán ra mạnh như PHR (404 nghìn đơn vị), DXG (427 nghìn đơn vị), BVH (56 nghìn đơn vị) và BID (154 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, giao dịch cân bằng, khối ngoại mua vào và bán ra cùng giá trị 10 tỷ đồng.

PVS đứng đầu giá trị bán ròng với 5,4 tỷ đồng, tương ứng 298 nghìn đơn vị. Có phiên phục hồi đầu tiên, PVS tăng 1,7% lên 18.200 đồng/cổ phiếu.

Phien 7/11: Khoi ngoai mua rong manh HPG va VCB - Anh 2

2 cổ phiếu khác cũng bị bán ra khá mạnh là VNR và VGS với khối lượng lần lượt là 74 và 125 nghìn đơn vị. Tăng mạnh gần 9%, VGS đóng cửa ở mức giá 9.800 đồng/cổ phiếu, còn VNR cũng tăng 1,9%.

Bên mua, các mã được mua ròng nhẹ như BCC (165 nghìn đơn vị), DBC (33 nghìn đơn vị), LHC (9 nghìn đơn vị) và SCR (94 nghìn đơn vị).

Mai Hương