Hoạt động mua bán tập trung phần lớn vào VNM và HPG. Chỉ riêng VNM, trong khi khối này mua vào 203 tỷ đồng thì cũng bán ra 143 tỷ đồng cổ phiếu này.

Trên sàn HOSE, nếu loại bỏ giao dịch từ 2 cổ phiếu trên, hoạt động giao dịch của khối ngoại khá tẻ nhạt. Cụ thể, khối ngoại này thực hiện mua vào 230,9 tỷ đồng và bán ra 357,3 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đều là các mã tăng điểm. Đứng đầu giá trị bán ròng là VNM với 60,8 tỷ đồng, tương ứng 438 nghìn đơn vị. Kết thúc phiên, cổ phiếu này tăng 0,95% lên 138.500 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, HPG cũng tăng 1,69% lên 42.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại cũng bán ra 839 nghìn đơn vị, tương ứng 34 tỷ đồng.

Cùng với đó, các mã khác cũng bị bán ròng khá mạnh như PHR (622 nghìn đơn vị), SSI (345 nghìn đơn vị), BID (405 nghìn đơn vị), DRC (154 nghìn đơn vị) và HHS (921 nghìn đơn vị).

Phien 21/11: Tiep tuc xa hang VNM, khoi ngoai ban rong manh phien thu 2 - Anh 1

Bên mua, khối này mua vào nhẹ các mã như EVE (550 nghìn đơn vị), PVD (262 nghìn đơn vị), VCB (134 nghìn đơn vị) và FCN (128 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mạnh tay bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp hơn 12,5 tỷ đồng. Giao dịch vẫn ở mức thấp, khối này chỉ mua vào 5,8 tỷ đồng trong khi đó bán ra tới 18,3 tỷ đồng.

PVS trở lại là cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất với 4,5 tỷ đồng, tương ứng 253 nghìn đơn vị. Tuy nhiên, PVS vẫn tăng nhẹ 0,57% lên 17.700 đồng/cổ phiếu.

Không được tích cực bằng, khối ngoại bán ra 240 nghìn đơn vị IVS, tương ứng 3,2 tỷ đồng, thì cổ phiếu này lại giảm khá mạnh 2,68% về 14.500 đồng/cổ phiếu.

Phien 21/11: Tiep tuc xa hang VNM, khoi ngoai ban rong manh phien thu 2 - Anh 2

Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng bị bán mạnh như VCG (174 nghìn đơn vị), VND (142 nghìn đơn vị), MAS (9 nghìn đơn vị) và VIT (25 nghìn đơn vị).

Bên mua, khối này mua vào không đáng kể các mã như SIC (36 nghìn đơn vị), API (65 nghìn đơn vị), NDN (61 nghìn đơn vị) và SHB (70 nghìn đơn vị).

Mai Hương