Tuần qua, liên Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Sở Tài chính, Cục Thuế và đại diện các quận, huyện đã có cuộc họp triển khai quyết định thu phí vệ sinh môi trường theo mức phí và hình thức mới do UBND TPHCM ban hành.