Hai mẹ con cùng cất tiếng hát để chia sẻ nỗi đau với người dân khốn khó.