Các phi hành gia đặt chân lên sao Hỏa đã hít thở như thế nào, câu trả lời sẽ được nhà khoa học cấp cao của NASA giải thích ngay sau đây.

Theo VTC14