(VietNamNet) - Mức phí giao dịch áp dụng cho thị trường OTC dự kiến tương đương với thị trường niêm yết hiện nay, cao nhất cũng chỉ 0,5%.