Đại bàng tung cánh; Giải pháp bảo vệ cây thông Noel; Hậu quả mua hàng trên mạng,... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 1

Bắt chước nhưng không dễ dãi.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 2

Giải pháp bảo vệ cây thông Noel.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 3

Đại bàng tung cánh.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 4

Hậu quả mua hàng trên mạng.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 5

Nghệ thuật lừa đảo.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 6

Khi bé yêu phụ giúp việc nhà.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 7

Khóa như thế này ăn trộm cũng 'bó tay'.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 8

Pikachu chân dài.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 9

Nước ngập mọi nơi trừ miệng cống.

Phi cuoi voi nhung hinh anh sieu hai uoc - Anh 10

Đứa đẻ không chăm, đứa chăm thì không đẻ.