Sử dụng thẻ đang dần trở nên quen thuộc với mỗi người dân. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi nếu ngân hàng thu phí ATM trong thời gian tới.